İnsan Kaynakları Politikası


AVRUPA TEMPER’in ik politikası; insan gücü ihtiyacını karşılarken bu gücün en verimli şekilde değerlendirilmesini ve devamlılığını sağlamaktır.
Bu doğrultuda İnsan Kaynakları politikamızın temel ilkeleri aşağıda belirtilmiştir:

  • Şirketimizin hedef ve stratejileri doğrultusunda nitelikli insan gücü alımını gerçekleştirmek, 
  • Çalışanlarımızın motivasyonlarını ve AVRUPA TEMPER’e bağlılıklarını ön planda tutmak, 
  • Çalışanlarımız için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek, 
  • Sürekli eğitimlerle kişisel gelişimi desteklemek, 
  • Verimli bir iş ortamı açısından güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı yaratmak ve devamlılığını sağlamak,
  • İnsan Kaynakları Politikamızı sürekli gözden geçirmek, güncellemek ve geliştirmek.